ارتباط مستقیم با اپراتور 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۰۰۰
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۰۰

روابط عمومی 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۶۰۰
ایمیل: info@razavihospital.ir

پذیرش بستری 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۵۰

معاونت آموزشی و پژوهشی 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۸۹۴

واحد بیماران بین الملل 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۵۰۷
ایمیل: razavighc@razavihospital.ir

اطلاعات 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۳۵

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: ۳۶۶۶۸۸۸۸-۵۱۳-۰۰۹۸

فکس: ۳۶۶۶۸۸۸۷-۵۱۳-۰۰۹۸

پست الکترونیک

فرم تماس با ما :

[gravityform id=3 title=false description=false ajax=true]